ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
Η εταιρία F.O.S. Security δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας από το 1980 και στελεχώνεται από άτομα με πολύχρονη εμπειρία και τεχνική κατάρτιση. Η F.O.S. Security είναι από τις παλαιότερες εταιρίες στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας, διαθέτει άδεια λειτουργίας από το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου προστασίας του πολίτη με αριθμό αδείας 3015/39/60/3569-δ΄.Κατέχει Ευρωπαική Πιστοποίηση ISO 9001:2015 για την μελέτη, εγκατάσταση πώληση και παροχή υπηρεσιών στα συστήματα ασφαλείας.

Η εταιρεία, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό διαθέτουν σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εξασφαλίζοντας έτσι αξιοπιστία προς τους πελάτες μας και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Main Menu